Αναθεώρηση: Δεν υπάρχουν περισσότεροι ήρωες: Παράδεισος των Ηρώων

^