Δελτίο Τύπου: Το πρόσθετο Test Management, Zephyr για JIRA, είναι πλέον διαθέσιμο στο Cloud

^