Η πώληση της Golden Week του PlayStation στοιβάζεται με ασχολίες PS4, PS3 και Vita

^