Το Phantasy Star Online 2 τελικά θα καταλήξει σε όλες τις πλατφόρμες », λέει ο προϊστάμενος του Xbox

^