Η αρχική συμβατότητα με το Xbox προς τα πίσω θα πρέπει να κυκλοφορήσει πριν από το τέλος του έτους

^