Το Nintendo Switch eShop εκτελεί εκπτώσεις για τα Game Awards και άλλες διάφορες προσφορές

^