Νέα βρασμένη 2 DLC 'νύχτα της οργάνωσης κρεμάστρα' αναλυτικά στο E3, αποκάλυψε τη λειτουργία ορδή

^