Μετρό: Η Έξοδος είναι μεγάλη, προκλητική και όμορφη

^