Ο δημιουργός Metal Gear 'φώναξε' για να ωθήσει τα όρια

^