Η κύρια επικαιροποίηση του PS4 προσθέτει χαρακτηριστικά οικογένειας και τη δύναμη για την απόκρυψη παιχνιδιών

^