Ο LucasArts λέει ότι δεν υπάρχει πολλαπλός παίκτης PS3 / 360 Force Unleashed, ασκώ την πνευματική δύναμη μου

^