Λίστα Python - Δημιουργία, πρόσβαση, φέτα, προσθήκη ή διαγραφή στοιχείων

^