Διαμόρφωση Jest και εντοπισμός σφαλμάτων Δοκιμές με βάση Jest

^