Κατανεμημένες Κατασκευές: Διαμόρφωση Master Slave

^