Θα πάρει θλιβερό όταν Twitch ρέει 900 επεισόδια Pokemon και 16 ταινίες

^