Συνέντευξη: Η συλλογή του εγκεφάλου του Tim Schafer του Double Fine

^