Τρόπος χρήσης PL SQL Εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και επιλογή δήλωσης