Οι Hollow Knight προγραμματιστές δεν λυπάμαι για την ακύρωση της έκδοσης του Wii U, αφού η παλίρροια έγινε τόσο έντονη για το διακόπτη

^