Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο κάθε πρόκληση επιδρομής του Destiny 2 Leviathan λειτουργεί

^