Εδώ είναι κάθε διαπραγμάτευση στο τεράστιο παιχνίδι Ultimate Sale του Xbox

^