Ακολουθούν οι πλήρεις σημειώσεις κώδικα Smash Ultimate 3.0, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών μαχητών

^