Η ομάδα Halo Infinite εργάζεται για την προσθήκη λιστών αναπαραγωγής Fiesta, SWAT και FFA

^