Πρότυπο φιάλης, φόρμα, προβολή και ανακατεύθυνση με παραδείγματα

^