Το κιβώτιο ταχυτήτων καθυστερεί την εκτόξευση δυσκολιών του Borderlands 3 λόγω τεχνικών προβλημάτων

^