Λεπτομέρειες σχετικά με το amiibo: Μηχανικοί RPG στο Smash, εισερχόμενος προσαρμογέας 3DS

^