Πέντε χρόνια αργότερα, μπορείτε επιτέλους να παραλείψετε τις οθόνες νίκης στο Street Fighter V

^