(Ενημέρωση) Το «final fighter adjustment patch» για το Smash Ultimate έχει κυκλοφορήσει

^