Η τεχνολογία παρακολούθησης των ματιών κάνει τον τρόπο του UI του τμήματος να είναι πιο υποφερτός

^