Το EVE Echoes είναι ουσιαστικά κινητό EVE, αλλά παραμένουν ερωτήματα

^