Συνέντευξη Destructoid: Ο συνιδρυτής του ArenaNet, Mike O'Brien, δημιουργός του Guild Wars

^