Προστασία του εικονικού βιασμού: Δεν είναι το ίδιο με το να το εγκρίνεις

^