Η DayZ αυξάνεται από τους νεκρούς και θα αφήσει πρόωρη πρόσβαση το επόμενο έτος

^