Το Citizen Sleeper έχει να κάνει με την εύρεση κοινότητας στα πιο κρύα σημεία του διαστήματος

^