Η αναπνοή της άγριας ζωής είναι τόσο αριστούργημα όσο και καταστροφή

^