Η εκδήλωση της Borderlands 3's Bloody Harvest είναι ζωντανή, εδώ είναι οι σημειώσεις των ενημερωτικών δελτίων

^