Τύποι δεδομένων Array - int Array, Double array, Array of Strings κ.λπ.

^