Με λίγες μόνο slit χαρακτήρες Απαλλαγής 2 DLC, ένας από αυτούς είναι ο Sandman

^