Λευκές Φάλαιες: Μια μακρά και άθλια λίστα αποτυχιών Final Fantasy

^