Όπου άλλα MMOs είναι ικανοποιημένα να επεκταθούν, ArcheAge προσπαθεί να εξελιχθεί

^