Έχουμε σώσει το καλύτερο για το τελευταίο: καλώ dibs για Zane στο Borderlands 3

^