Μιλήσαμε με τα δύο μυαλά πίσω από τον ανεμιστήρα των δολοφόνων που έκανε το τελικό παιχνίδι Final Fantasy Tactics

^