Η βαλβίδα φέρνει χρήματα ψεκασμού με περιορισμένη χρήση σε Counter-Strike: GO

^