Μέχρι την επόμενη ιστορία τρόμου του δημιουργού της Dawn, ο άνθρωπος του Μεντάν, για τον Αύγουστο

^