Κατανόηση μεταβλητών πεδίων και αρχείων περιβάλλοντος στον ταχυδρόμο

^