Η ομάδα Ninja αλλάζει ορισμένες πτυχές του Nioh 2 λόγω της πρόσφατης περιόδου demo

^