Κάποιος χρησιμοποιεί τη μάθηση μηχανών για να ανακατασκευάσει παλιό κώλο Mega Man anime cutscenes

^