Μέχρι στιγμής, το The Surge 2 κτυπά στο αρχικό παιχνίδι

^