Το Skyward Sword θα έπρεπε να μας έχει δώσει τον έλεγχο των ελέγχων του

^