Πρέπει να πάρετε το Cave Story + στο Switch; Πάρτε αυτό το κουίζ και μάθετε

^