Επανεξέταση: Πρώτη του βόρειου αστεριού: Η οργή του Ken 2

^